Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla ŽLMK

14. 9. 2008
Pro jistotu sem zkopíruju pravidla ŽLMK a všem hráčům doporučuji si je pečlivě prostudovat, abychom předešli případným nedorozuměním s rozhodčíma:)


» A. Nastupování mužstev k utkání
* pro zahájení utkání platí vždy čas určený rozpisem
* čekací doba je 10 minut
* po uplynutí čekací doby se utkání neodehraje ( 5:0 ), pokud ano, platí výsledek ze hřiště
* hrací doba je 2x 20 minut
* neodehraje-li se z nějakého důvodu celé utkání, rozhoduje ŠMK o výsledku, nebo o odehrání nového zápasu

» B. Míč ve hře a mimo hru
* doporučený míč velikosti 4, může být i č. 5
* míč je mimo hru, když přejde celým objemem přes brankovou, nebo postranní čáru * míč je mimo hru při přerušení rozhodčím
* míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení do konce utkání

» C. Dosažení branky
* přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem

» D. Branky nelze dosáhnout
* přímo z autu, přímo ze zahajovacího výkopu, rukou, přímo z nepřímého kopu, přímo z přímého i nepřímého volného kopu zahraného do vlastní branky, přímo z výhozu brankáře i když se míč dotkl hrací plochy na vlastní polovině

» E. Výstroj hráčů
* jednotné dresy s čísly, turfy,sálová obuv,tenisky,gumotextilní kopačky
* brankář má odlišný dres
* hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného ( hodinky, přívěsky náušnice, tvrdé fixační obvazy atd. )
* kapitán je označen páskou 3 cm širokou, odlišné barvy dresu

» F. Počet hráčů
* hraje 4 + 1 hráč, min. počet 3 + 1 včetně brankáře
* maximální počet hráčů zapsaných v zápise o utkání - 10 hráčů ( včetně hráčů na střídání ) malá kopaná střídání » G. Střídání
* letmé, nebo v přerušené hře - u středové čáry ve vymezeném prostoru. Nejprve odejde hráč ze hřiště a teprve potom může na hřiště hráč z lavičky. Na hrací ploše nesmí být 6 hráčů

» H. Nejdůležitější pravidla
* rozehrání všech míčů do 4 vteřin - aut, roh, výhoz brankáře, rozehrání přímých i nepřímých kopů
* zeď(hráč) ve vzdálenosti 5 metrů od míče - okamžitě do 4 vteřin
* brankář nesmí v brankovišti držet míč déle jak 4 vteřiny
* malá domů(od pasu dolů) - brankář nesmí hrát rukama, pouze nohama
* zákaz hraní skluzem
* mužstvo je potrestáno kontumačním výsledkem při zjištění neoprávněného startu hráče ( hráč na černo )
* hráč nesmí hrát, pokud leží na zemi
* každý hráč, který krvácí, opustí hřiště
* brankář může vyhodit míč přes půlící čáru

» I. Hráč bude napomenut žlutou kartou
* proviní-li se nebezpečným faulem
* v průběhu „letmého střídání“ vstoupí na hrací plochu dříve, než ji střídaný hráč opustí, nebo jestliže vstoupí na hřiště z nesprávného místa, nebo opustí hřiště na jiném místě, než je povoleno
* opakovaně porušuje pravidla hry
* projevuje slovem, nebo náznakem nesouhlasu s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího * proviní se nesportovním chováním(snaží se zmást protihráče výkřikem "přihraj", používá na hřišti sprostých slov ať už ke své či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí obuvi pokračuje bez ní ve hře, atd.)

» J. Hráč bude vyloučen - červená karta
* proviní-li se hrubým a nebezpečným faulem
* chová-li se hrubě a nesportovně - i na střídačce
* používá urážlivých, nebo hanlivých výroků - i na střídačce
* podruhé se proviní napomínaným přestupkem(druhá žlutá)
* jakmile dojde k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat do šaten(pryč ze hřiště), v případě, že hráč nastoupí je zápas kontumován
* po vyloučení hráče hraje mužstvo 5 minut oslabeno i když obdrží branku. Při vyloučení dalšího hráče v průběhu odpykávání trestu(oslabení mužstva) - následuje potrestání mužstva až po vypršení trestu předchozího(mužstvo hraje 10 minut v oslabení). V případě počtu hráčů menšího než minimální počet hráčů(3+1) je zápas kontumován (viz F1)
* hráč nesmí nastoupit ve 2 následujících utkání, pokud obdržel ČK(v případě inzultace hráče nebo rozhodčího má hráč zastavenou činnost až do vyřešení případu ŠMK)
* pokud vyloučený(i nevyloučený) hráč ohrožuje jakýmkoli způsobem rozhodčího, nebo zasahuje do hry(neodešel pryč ze hřiště) může být utkání předčasně ukončeno a výsledek bude kontumován

crizp